Laboratorium

In ons laboratorium kunnen wij uitgebreid onderzoek doen.

Bloedonderzoek: met onze twee apparaten kunnen we in het bloed onderzoek doen naar organen en enkele hormonen, en naar het rode en witte bloedbeeld. In de toekomst verwachten wij in huis ook steeds meer preventieve onderzoeken te kunnen doen, zoals screening naar hartfalen en nierfalen in een zeer vroeg stadium.

Urineonderzoek: wanneer gevraagd wordt urine in te leveren wordt deze op verschillende manieren onderzocht. Er wordt met behulp van een automatisch afgelezen strip gekeken of er ontsteking, suiker of bloed in zit. Daarnaast wordt het soortelijk gewicht (concentratie) bepaalt en na het centrifugeren van de urine wordt het sediment onder de microscoop bekeken. In sommige gevallen kan gekozen worden om de urine ook nog naar het lab te sturen, bijvoorbeeld als bepaald moet worden welke antibiotica het beste voor uw huisdier zal werken.

Microscopie: de microscoop wordt niet alleen bij urineonderzoek gebruikt. Ook voor onderzoek bij huidklachten kan met behulp van de microscoop gekeken worden naar bijvoorbeeld mijten. Na het ‘kleuren’ van een huidafdruk kunnen ook schimmels aangetoond worden.