Video:

Rondleiding

Video:

Tineke Deden

Video:

Geert Bijvoet

Video:

Frits van der Plaat

PCP Zorgplan
Petplan

Paarden

tabelpaarden

Behandeling van paarden wordt meestal gedaan door Geert Bijvoet in de zgn. “eerste lijns diergeneeskunde”. Dit gebeurt op de stal of in de wei waar het paard staat. Als het nodig mocht zijn om met het paard naar een kliniek te gaan, verwijzen we door. We hebben goede kontakten in Bodegraven, Lienden en Schalkwijk.

Visite
De meest voorkomende reden voor een visite betreft de enting tegen influenza en tetanus. Om deel te nemen aan een vorm van wedstrijdsport of een ander paardenevenement geldt de verplichting om één maal per jaar het paard in te laten enten tegen influenza. Op de wedstrijden wordt regelmatig gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurd is.

Een tweede reden is van de laatste jaren. De overheid heeft (in stappen) de verplichting ingevoerd om alle paarden en pony’s in Nederland te laten chippen en te voorzien van een paspoort. Dit acht men van belang in het kader van het beheersen en controleren van een uitbraak van een besmettelijke veeziekte. Daartoe wordt in de linkerhalsvlakte met een dikke naald een elektronische transponder ingebracht.

paard

Ziektes 
Wat ziektes betreft zijn de kreupelheden nummer 1. Het paard wordt gebruikt voor de sport. Als het dier niet lekker loopt is sport al snel niet meer mogelijk. Kreupelheden kunnen makkelijk op te sporen zijn en goed te behandelen. Het behandelen van een hoefzweer kan een stokkreupel paard in twee dagen veranderen in een topsporter.
Helaas zijn bewegingsproblemen veel vaker moeilijker op te sporen en te behandelen. Vooral als de klacht wisselend optreedt in ernst en uitingsvorm hebben we een probleem. In het algemeen kan men stellen dat, hoe dichter het probleem zit bij de ruggengraat, hoe moeilijker het te lokaliseren is en dus hoe moeilijker te behandelen.
Klachten kunnen zo onduidelijk zijn, dat herhaalde bezoeken aan een kliniek geen aanknopingspunten opleveren. In zulke gevallen kan acupunctuur een oplossing bieden. Acupunctuur maakt gebruik van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Het neemt blokkades weg, waardoor er wel een genezingsproces kan volgen.
Binnen de paardensport (vooral topsport) heeft het nut van acupunctuur zich al ruimschoots bewezen. Een paard met pijn presteert minder. Het gebruik van reguliere pijnstillers zijn niet toegestaan i.v.m. het dopingreglement. In die gevallen biedt acupunctuur vaak een bruikbaar alternatief.

De luchtwegen zijn bij paarden ook redelijk kwetsbaar voor aandoeningen en staan op de tweede plaats. De ernst kan variëren van wat slijm uit de neus tot een chronische longontsteking met heftige benauwdheid. Door de juiste aanpak kunnen deze aandoeningen met succes behandeld worden.

Huid en vachtproblemen komen op nummer drie. Aangezien deze aandoeningen direct in het oog springen weten we gelijk waar we moeten zijn. De oplossing is niet altijd direct gevonden. We kunnen dan het laboratorium inschakelen om te helpen een diagnose te stellen en daarmee de behandeling te bepalen.

Zowel luchtwegaandoeningen als huidproblemen hebben vaak een allergische component. Dan wordt de aandoening chronisch. Het immuunapparaat is dan ontregeld. Ook dan kan acupunctuur voor spectaculaire verbeteringen zorgen.

paard

Spoedgevallen
Spoedgevallen zijn er ook bij paarden. Een beruchte reden voor een spoedvisite is een geval van koliek. Het dier vertoont min of meer ernstige buikpijn door onrust, schrapen met voorbeen, slaan naar de buik, steeds weer willen liggen en rollen. In ernstiger gevallen gaat het dier heftig zweten en laat het zich zo wild vallen dat het zichzelf beschadigd. Een paard met een half uur heftige koliek ziet eruit als een bokser groggy in de touwen na 15 ronden. De dierenarts moet er snel zijn om twee redenen. Enerzijds om te voorkomen dat het dier zich verder beschadigd. Anderzijds om het dier op tijd op transport te kunnen zetten naar een kliniek. Als het zover komt dat het dier geopereerd gaat worden, is het voor de slagingskans heel belangrijk dat er niet teveel tijd verloren gaat.

Slokdarmverstopping vertoont op het eerste gezicht veel gelijkenis met koliek. Het dier wordt ook onrustig, schudt met de kop en loopt achteruit. Er zit iets vast in de slokdarm, en al het speeksel wat het paard inslikt kan niet meer verder naar de maag en het water komt het dier letterlijk tot aan de lippen te staan. Het paard raakt in paniek, omdat de vloeistof de luchtpijp in dreigt te lopen en het krijgt het niet weggeslikt. Al snel heeft het door dat door het hoofd een beetje omlaag te laten hangen, de vloeistof op die manier de mond en neus uit kan lopen. Op dat moment is het acute gevaar geweken. Het is wel zaak dat door ontspannende injecties en eventuele spoelingen de verstopping los komt. Als het langer dan 24 uur duurt hoort het paard met infusen behandeld te worden tegen uitdroging.

Een tweede spoedgeval betreft een ernstige verwonding met veel bloedverlies of veel weefselschade. Indien het dier onbehandeld doorloopt verliest het teveel bloed en worden de wondoppervlakten zo vuil, dat reparatie van het weefsel door hechtingen niet meer mogelijk is.

Een derde reden voor spoed is een merrie die gaat veulenen en het lijkt niet helemaal goed te gaan. Een merrie perst zo verschrikkelijk heftig, dat ze het veulen er desnoods dwars eruit perst. Dat er dan beschadigingen optreden is makkelijk te begrijpen. Het valt dan niet mee om nog op tijd te zijn en het werk bestaat ook vaak in het opnemen van de schade en herstellen wat mogelijk is.

Ontwormen
Over de noodzaak en de juiste manier van ontwormen van paarden bestaan veel misverstanden en onwetendheid. De dierenarts is de juiste persoon om aan de hand van de situatie ter plekke adviezen te geven over de te volgen strategie en middelen.
Dat het vaak fout gaat blijkt uit het feit, dat met ingang van 2007, de wetgever wil dat de ontwormingsmiddelen weer via de dierenarts verspreid worden.